Artikler om hjernetræning

 • Klik på nedenstående links til artikler om hjernetræning: 
 
 • Hjernetræning - Folkeskolen 

 • I Ugeskrift for Læger gennemgår psykolog Ole Stjernholm de seneste 20 års publicerede forskning i neurofeedback som behandling af ADHD. Konklusionen er, at neurofeedback tilsyneladende er et effektivt supplement eller alternativ til medicin.
 • Hjernetræning uden bivirkninger

 • Det er blevet lidt nemmere – og sjovere – at være Catrine Vindahl Olsen, efter at hun er begyndt at gå til hjernetrænings-sessioner
 • Radiodoktoren

 • Sammenhængen mellem hjernebølger og opmærksomhedsforstyrrelser (ADD / ADHD)
 • Biofeedback now

 • PraticeWise, the company that maintains the American Academy of Pediatrics “Evidence-based Child and Adolescent Psycho-social Interventions” has just announced it will elevate biofeedback to “Level 1 — Best Support” as an intervention for Attention & Hyperactivity Behaviours in the next edition.
 • Psychosocial Interventions

 • This report is intended to guide practitioners, educators, youth, and families in developing appropriate plans using psychosocial interventions. It was created for the period November 2012– April 2013 using the PracticeWise Evidence-Based Services (PWEBS) Database, available at www.practicewise.com. If this is not the most current version, please check the American Academy of Pediatrics mental health Web site (www.aap.org/mentalhealth) for updates.
  Do you know what’s going on upstairs? TO UNDERSTAND ThetaHealing™ and the Theta state, you must first understand brainwaves.
           Several drugs widely used to treat attention-deficit hyperactivity disorder      
           should carry a prominent "black box" warning because of reports that they  
           may have caused sudden deaths or serious complications, a federal expert
           advisory panel recommended yesterday. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hjernetræning v/ Inger Korsgaard | Grummesgårdparken 53, 7620 Lemvig  | Tlf.: 42 22 25 55 | ingerk@live.dk