Hvordan foregår hjernetræning

Den trænede sidder behageligt og afslappet i en stol med elektroder "klistret" i hovedbunden. Elektroderne laver ingen påvirkning på hjernen, de måler kun den elektriske aktivitet i hjernen - EEG målinger.
Den trænede betragter fx. et fremadskridende spil på en computer-skærm, hører toner eller musik og har måske et vibrerende tøjdyr i favnen. Signalerne til syns-, høre- og evt. følesanser fortæller den trænendes hjerne, om hjernen gør det, der ønskes af den.
Man kan fx. kun komme videre i et computerspil, når hjernen opfører sig på den ønskede måde, hvorimod spil og musik går i stå, hvis hjernen ikke gør det ønskede. Den trænendes ubalance afgør, hvor og hvorledes hjernen skal trænes og den trænende følges under hele forløbet tæt af træneren, for løbende fastlæggelse af det videre træningsforløb.
 
Ved et andet træningsforløb sidder man afslappet med lukkede øjne, mens der spilles forskellige lyde og hjernebølgerne registreres.
 
Ligesom hjerne ikke lærer fx. et fremmed sprog på enkelte lektioner, kan hjerne ikke lære at bruge sig selv på en anderledes måde på enkelte træninger.
 
Træningerne skal gentages et vist antal gange - måske 20.
En træningssession varer typisk 1 time.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hjernetræning
Hjernetræning v/ Inger Korsgaard | Grummesgårdparken 53, 7620 Lemvig  | Tlf.: 42 22 25 55 | ingerk@live.dk